Kích thước của các khổ giấy in thông dụng hiện nay

Kích thước của các khổ giấy in hiện nay
  • Kích thước khổ giấy A0 : 841 x 1189 mm.
  • Kích thước khổ giấy A1 : 594 x 841 mm.
  • Kích thước khổ giấy A2 : 420 x 594 mm.
  • Kích thước khổ giấy A3 : 297 x 420 mm.
  • Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm.
  • Kích thước khổ giấy A5 : 148 x 210 mm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0904 915 649